Voor Ouders

Hier vinden jullie aanvullende informatie of advies die misschien handig kan zijn voor de opvang en om de opvoeding aan je kind(eren) vorm te geven.

LRK - Ons registratienummer van de dagopvang Duimelot,
St. Stephanusstraat 5, 7625 PH, te Zenderen is 103032563

Ons registratienummer van Buitenschoolse Opvang Hand in Hand, St. Stephanusstraat 5,7625 PH, te Zenderen is 855624668

Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang
Onder het kopje Oudercommissie kunnen ouders onze Interne Klachtenprocedure inzien.

Wij waren weer klachtenvrij!!!

De overdracht wordt zowel mondeling als via ons OuderPortaal via de Ouder App gegeven.