Voor Ouders

Hier vinden jullie aanvullende informatie of advies die misschien handig kan zijn voor de opvang en om de opvoeding aan je kind(eren) vorm te geven.

LRK - Ons registratienummer van de dagopvang Duimelot,
St. Stephanusstraat 5, 7625 PH, te Zenderen is 103032563

Ons registratienummer van Buitenschoolse Opvang Hand in Hand, St. Stephanusstraat 5,7625 PH, te Zenderen is 855624668

Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang
Onder het kopje Oudercommissie kunnen ouders onze Interne Klachtenprocedure inzien.

De button van Foto's is een afgeschermd gedeelte dat voorbehouden is aan ouders die voor hun kind(eren) opvang bij Duimelot Zenderen afnemen.
Ouders van "Duimelot" Kinderen krijgen van ons een inlogcode waarmee ze op dit gedeelte kunnen komen.

Ons "oude" Ouderportaal is nog actief tot eind februari 2018 om de foto's daarvan af te halen. Klik hier om daar nog op te kunnen.

De overdracht wordt zowel mondeling als via ons OuderPortaal gegeven.Klik hier voor de link naar OuderPortaal.