Inspectie rapporten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden

Hier kun je onze inspectierapport inzien, van de dagopvang. Hieronder de bevindingen van de inspecteur.

Hier het inspectierapport van onze BSO.

Pedagogische praktijk

Tijdens het interview met de beroepskracht blijkt dat zij voldoende op de hoogte is van het pedagogisch beleidsplan. De beroepskracht weet wat de vier pedagogische basisdoelen inhouden. Ze weet in grote lijnen wat hierover in het pedagogisch beleidsplan staat. Dit kwam ook tot uiting tijdens de observatie op de Dreumesgroep.

Emotionele veiligheid

Er heerst een ontspannen open sfeer in de groep.

Observatie: Het welbevinden van de kinderen is goed. De kinderen zijn ontspannen en bezig met hun spel. Ze genieten van de dingen die gebeuren en die zij zelf kunnen. Ze tonen blijdschap, plezier en trots. In de groepsruimte staan veel klauter- en klimmaterialen. De kinderen lopen op blote voeten. Hierdoor kunnen ze, als ze klimmen en klauteren, beter hun evenwicht bewaren. Een beroepskracht zegt tegen een kind: "Ga je klimmen?" Het kind klimt zelf helemaal over het klimrek. De beroepskracht houdt het kind op afstand in de gaten. Een paar kinderen spelen in de keukenhoek. Eén kind zit aan tafel en het andere kind schenkt drinken in.

Een kind dat een toren heeft gebouwd van blokken krijgt een reactie van een beroepskracht: "Wat is die hoog!" Even later spelen twee kinderen met de blokken.
De kinderen spelen rustig naast en met elkaar.

De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen.

Observatie: De beroepskrachten reageren op een warme en ondersteunende manier op de kinderen. Ze gaan op een ongedwongen manier met hen om. De beroepskrachten sluiten op een passende wijze aan op de interesse en emotie die de individuele kinderen aangeven.
Zo zwaait een beroepskracht samen met een kind papa uit. Als het kind "Papa" zegt, reageert de beroepskracht met: "Papa gaat werken en wij gaan zo lekker fruit eten."

 

Wij zijn aangesloten bij de Branchevereniging Kinderopvang en hanteren de Algemene Voorwaarden Kinderopvang 2016. Het toepassen van deze voorwaarden is verplicht voor leden van Brancheorganisatie Kinderopvang.

Deze zijn hier onder te downloaden.