Huisregels


Regel rondom aanmelden, brengen & halen

Aanmelden                                     
Wanneer jullie de plaatsingsovereenkomst getekend hebben, is de plaatsing definitief. 

Toestemmingsformulieren                         Bij het inschrijfformulier worden een aantal toestemmingsformulieren aangehaald die we gedurende de opvang aan jullie voor kunnen leggen.

Brengen en halen
Wij verzoeken jullie om je kind(eren) voor 9.00 uur te brengen. Wanneer je kind later wordt gebracht gaan we bellen of er iets is gebeurd. In overleg kan je jouw kind(eren) later brengen, of eerder halen.

Je bent als ouder verantwoordelijk voor het halen en brengen van je kind(eren) van en naar de opvang. Het halen van jullie kind(eren) door iemand anders dan jezelf kan alleen na toestemming van jou als ouder plaatsvinden.

Parkeren                                                        Wij verzoeken jullie om alleen in de daarvoor bestemde parkeervakken bij ons voor de deur te parkeren. Parkeren op het trottoir brengt onveilige situaties met zich mee. Fietsen kunnen bij ons op het daarvoor bestemde fietsplek geparkeerd staan. 

Autostoeltjes
Wanneer je een maxi cosi of iets dergelijks meeneemt naar de opvang, wil je die dan zo plaatsen dat het stoeltje niet de doorgang belemmert of voor de brandblusser staat. 


Regel rondom ruilen en afmelden

Dagen ruilen
Als je een dag wilt ruilen kan je dit via de mail aanvragen. Wanneer je een dag niet afneemt en deze 2 dagen van tevoren binnen ouderportaal op afwezig zet, bouw je daarmee ruiltegoed op. Feestdagen zijn gesloten dagen, waarbij geen ruiltegoed wordt opgebouwd. Wij verzoeken je vriendelijk ruim van te voren de dagen aan te vragen in verband met personeel- en kindplanning. Ook duidelijk aangeven dat het om een ruiling gaat i.p.v. extra opvang. 

Afmelden
Wanneer je kind ziek is of om een andere reden niet komt, vragen wij je dit voor 9.30 uur aan de groepsleiding door te geven door te bellen naar ons (074-2666436).  Het is ook mogelijk om het via de ouderapp te melden.

De dag komt dan te vervallen. Alleen bij meer dan 2 dagen van tevoren afmelden, bouw je ruiltegoed op.                       


Regel rondom voeding

Voeding                                                           Op een Duimelot dag worden 2 fruit maaltijden en 1 warme maaltijd verstrekt. De dag sluiten we af met een soepstengel. Bij de verschillende maaltijden bieden we water of thee aan. Op warme dagen krijgen kinderen extra water te drinken. We bieden drinken op gezette tijden aan, maar het is niet de gehele dag beschikbaar. Wij vinden het leren luisteren naar je eigen lichaam ook een leerproces.

Diëten
Bij het kennismakingsgesprek informeren de ouders de groepsleiding over eventuele diëten van je kind (bijvoorbeeld bij allergieën). Indien een arts jullie kind speciale dieetvoeding voorschrijft, dien je dat zelf mee te brengen. Ook kan het zijn dat je liever niet hebt dat je kind bepaalde producten krijgt. Geef dit gerust door. We houden hier rekening mee.

Trakteren
Traktaties zijn altijd welkom. Wij zien graag dat jullie bij een traktatie aan de groep een gezonde traktatie uitdelen in plaats van snoep. Snoep zullen we meegeven naar huis, zodat ouders zelf kunnen beslissen of ze het willen geven. 

Soms zien een traktatie er zo mooi uit dat het bijna jammer is om ervan te eten. Misschien is het dan leuk om ook iets mee te geven, wat ze wel direct mogen hebben. De traktatie kan dan mee naar huis.


Regel rondom ziekte en zorg

Ziekte
Kinderopvang is niet berekend op de opvang van zieke kinderen. Ziekte is echter een rekbaar begrip waardoor soms discussies ontstaan of een kind met ziekteverschijnselen wel naar de kinderopvang mag of thuis moet blijven. Bij de beslissing hierover zijn twee aspecten bepalend: namelijk het welbevinden van het zieke kind zelf en de gezondheid van de andere kinderen van de groep.

Bij twijfel graag eerst telefonisch contact opnemen met ons, of een arts raadplegen.

Kinder EHBO & BHV                                       Bij Duimelot is iedereen in het bezit van een EHBO en BHV certificaat. Wanneer er iets gebeurt bij ons op de opvang, stellen we jullie als ouder in kennis. Mochten we van mening zijn dat jullie kind door een arts gezien moet worden, dan zullen we dat met jullie overleggen en evt. een arts bezoeken.

Kindermishandeling en Huiselijk geweld Wij hebben een meldingsplicht wanneer we het vermoeden hebben van Kindermishandeling en/of Huiselijk geweld. Wij maken hiervoor gebruik van de Meldcode. Wij zullen naast jullie als ouder staan om te kijken naar passende oplossing. 


Regel rondom aanvullende zaken

Pedagogisch plan
Ons pedagogisch beleidsplan kun je onder op elke pagina inzien.

Roken
Bij ons op de kinderopvang mag niet gerookt worden omdat kinderen de voor hen giftige sigarettenpeuken kunnen opeten en omdat wij hierin een positief voorbeeld willen geven. Ons personeel en stagiaires roken niet tijdens hun Duimelot Dag, omdat we de geur van rook niet bij ons willen dragen.

Knuffel en evt. speen                               Een knuffel kan voor het kind als een soort overgangsobject fungeren, tussen thuis en de opvang. Deze mag je kind dus bij zich houden op de groep. Wanneer we het idee hebben dat de knuffel het spel belemmerd, zullen we overleggen of die in de tas mag. In de "rustbedjes" op de groep mag je kind zijn knuffel en evt. zijn speen om zo even een moment voor zichzelf te hebben.

Wat je mee kunt geven?
Extra kleding, een slaapzak, evt. een speen, knuffel en wanneer nodig een fles met borst of flesvoeding.