Duimelot Zenderen Kinderopvang

"Ruimte krijgen" om zelf "stappen" te mogen zetten!

29 augustus 2019
bestaat Duimelot Zenderen 25 jaar!!!

Wij nodigen iedereen uit om dit heugelijke feit met ons te vieren op donderdag 29 augustus om 17.00u op het schoolplein van de St. Stephanusschool te Zenderen.

Een mooi stuk in Borne Boeit.

En een mooi artikel in Tubantia

Kinderopvang Duimelot Zenderen biedt sinds 1994 dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar aan. In 2009 is daar Buitenschoolse Opvang "Hand in Hand" bijgekomen. De Pedagogisch medewerkers zijn meerdere jaren werkzaam bij Duimelot, wat veel stabiliteit en herkenbare gezichten met zich mee brengt voor zowel het kind als ook de ouder. De Pedagogisch medewerkers voelen zich erg betrokken bij de kinderen en de gezinnen. Dit zie en voel je terug in de warme, prettige en ontspannen sfeer die bij ons heerst. Kom gerust een keertje langs om het zelf te ervaren.

Duimelot Zenderen, héchte en betrokken Kinderopvang!!!


We hebben ons altijd zo veilig gevoeld bij Kinderopvang Duimelot. We konden met vertrouwen ons kind achterlaten en ons volledig focussen op onze werkzaamheden.
— Ouder

Groepen

Bij Kinderopvang Duimelot hebben we 3 horizontale groepen waar je kind heel natuurlijk allerlei materialen en leeftijdsgenootjes tegenkomt, dat passend is bij de ontwikkelingsfase waar je kind op dat moment in zit. 

Bij de Baby groep gaat het vooral om het "ervaren" van je eigen lichaam. Wat gebeurt er? Wat kan ik? Welke materialen zijn er? Wat is het verschil tussen hout, metaal, kunststof of verschillende stofjes? Hoe voelt het, welk geluid maakt het, hoe ver rolt het weg? Om op dit soort vragen een antwoord te vinden, bieden we een fraai soort "speelgoed eilandjes" met uitdagend open spelmateriaal, waarbij we de kinderen de ruimte geven om hun eigen ervaringen vorm te geven. Tijdens de verzorg moment is er onverdeelde, individuele aandacht tussen de pedagogisch medewerker en het kind, waarbij er echte samenwerking is. De pedagogisch medewerker praat met het kind met een kalme en rustige stem. Het kind wordt hierdoor zowel fysiek als emotioneel gevoed, zodat het nadien heerlijk kan spelen of slapen. 

Bij de Dreumes groep gaat het om verder ervaren en verschillende vaardigheden te oefenen, kortweg om te "groeien" als persoon in de omgeving. Hier hebben we veel van hetzelfde materiaal, zodat de kinderen echt kunnen verzamelen en sjouwen. Daarbij horen ook de groepsgenootjes waarbij veel imitatie momenten zijn. Het parallel spel en samenspel wordt afgewisseld. Hier kan een kind zijn eigen groei vorm geven in het tempo en herhalingen die hij/zij zelf kiest.

Bij de Peutergroep gaat het om "betekenis" geven aan alles wat je tegenkomt. Het symbolische- en samenspel krijgt meer en meer vorm. Ook hier is een breed assortiment aan open spelmateriaal waar op verschillende ontwikkelingsgebieden geoefend kan worden en welke uitdaagt om steeds een stapje verder te komen. Daarnaast komt het voorbereiden op de basisschool aan bod. Binnen onze peutergroep is ook "de Speelgroep" (vroegere peuterspeelzaal groep), wanneer je kind minimaal 2 ochtenden, voor 3 uur, wil komen spelen.
De Speelgroep is geïntegreerd in onze Peutergroep. Binnenkort wordt er Peuter gym aangeboden op de dinsdagochtend in samenwerking met de Buurt sportcoach van de gemeente Borne.

De Ouder-Kind groep/SpeelRuimte
Binnen SpeelRuimte krijg je als ouder zicht op de visie van Emmi Pikler waardoor je opener en met meer vertrouwen kijkt naar je kind en zijn ontwikkeling. Er is gelegenheid om met andere ouders van gedachten te wisselen over het ouderschap. Een cursus speelruimte bestaat uit 6 tot 8 speelochtenden van ongeveer 1,5 uur. Er is een introductie ochtend of avond, om kennis te maken met elkaar, de visie en de materialen. Tijden de cursus zijn er 2 ouderavonden waarbij allerlei opvoedkundige onderwerpen aan bod komen. Lees meer op de website van Vertrouwen in de Basis.

0 tot 22 maanden

Ervaring

Zelfstandige en vrije bewegingsontwikkeling op alle groepen.
Spelen met open spelmateriaal van ervaren, naar groeien,
naar duiden (betekenis geven).

Dreumesgroep

22 maanden tot 33 maanden

Groeien

33 maanden tot 4 jaar

Duiden

Praktische informatie

Openingstijden en opvangmogelijkheden

Kinderopvang Duimelot Zenderen is maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 18.00u geopend.                                                                                Deze tijden zijn te verlengen met een half uur, van 7.00, tot 18.30u. Wij bieden binnen onze gehele opvang 2 soorten producten.               Regulier (van 7.30-18.00u) - Deze dagen en/of uren zijn het gehele jaar vast gereserveerd voor je/jullie kind(eren).
Flexibel (zelf vóóraf aan te vragen via Bitcare) - Deze planning is NIET vast. Hierbij wordt gekeken of de groep het toelaat t.a.v. de BKR (Beroepskracht Kind Ratio). We kijken na aanvraag of we de aanvraag binnen de planning kunnen honoreren (goedkeuren of afkeuren).
Tijdens het brengen en halen kan er een kopje koffie of thee gedronken worden. Vraag dit aan de pedagogische medewerker.

Opvang wijzigen, stopzetten of verminderen

Het kan zijn dat de opvangwensen wijzigen, waardoor je andere dagen of dagdelen wilt afnemen. Dit is na overleg mogelijk, mits de betreffende groep het toelaat. Wanneer je de opvang wilt stopzetten of verminderen, hanteren we een opzegtermijn van 1 maand.

Dagopvang

Dagopvang regulier (DOV regulier) waarbij het ochtend dagdeel tussen 7.30-13.00u is.                                                                                    Op het ochtend dagdeel krijgt je kind fruit en een warme maaltijd.

Het middag dagdeel is tussen 13.00-18.00u waarbij er een fruit en een soepstengel als afsluiting van de Duimelot dag is.

Dagopvang flexibel (DOV FLEX), is flexibel in te zetten volgens een vóóraf, via Bitcare aangevraagd rooster, met een minimum van 3 uur per dag en een minimum per week. Flexibele Aanvragen bieden géén continu garantie dat elke aanvraag gehonoreerd kan worden. Dit heeft te maken met de groepsgrootte.
Binnen de tijden, zoals bij de reguliere dagopvang worden de maaltijden, zoals hierboven beschreven, aangeboden.

Overdracht

De overdracht tussen de ouder(s) en de pedagogisch medewerker gebeurt mondeling en wordt aangevuld met een digitaal overdracht binnen Bitcare waarmee we onze opvang met foto's zichtbaar maken.

Jaarlijks vinden er oudergesprekken plaats. Bij verjaring van je kind wordt voert de pedagogisch medewerker het gesprek aan de hand van ons observatie instrument. Bij een half jaarlijkse verjaring van je kind, vindt er een zogenoemd 'omgekeerd' oudergesprek plaats, waarbij jullie als ouder vertellen over jullie kind, zodat wij dat wij deze informatie weer kunnen integreren in onze opvang.

Veiligheid en gezondheid

Wij nemen jaarlijks een risico inventarisatie t.a.v. Veiligheid en Gezondheid af en deze wordt geëvalueerd. Vanuit de evaluatie worden zaken aangepast of aangescherpt.

Een ziek kind

Kinderopvang is niet berekend op de opvang van zieke kinderen.
Ziekte is echter een rekbaar begrip waardoor soms discussies ontstaan of een kind met ziekteverschijnselen wel naar de kinderopvang mag of thuis moet blijven.
Bij de beslissing hierover zijn twee aspecten bepalend:
1. het welbevinden van het zieke kind zelf en
2. de gezondheid van de andere kinderen van de groep.

Welbevinden van het zieke kind

Een kind dat hoge koorts heeft, regelmatig overgeeft of pijn lijdt, zal zich niet prettig voelen in een groep. Het heeft behoefte aan rust, verzorging en extra aandacht en kan het beste in een huiselijke omgeving worden opgevangen. Daarentegen kan een kind met lichte ziekteverschijnselen zoals een snotneus of huiduitslag meestal wel meedoen in de groep. Het ongemak dat het van deze verschijnselen heeft, hoeft op het kinderverblijf niet erger te zijn dan thuis.

Niet elke gedragsverandering wordt door ziekte veroorzaakt en het is ook niet de bedoeling dat wij als beroepskracht een diagnose gaan stellen. Het gaat erom dat wij beslissen of het kind op de groep kan blijven, of dat we de ouders moeten waarschuwen, of dat we misschien zelfs direct een arts moet inschakelen. Wij vragen jou om je kind géén koorts verlagende medicatie toe te dienen, wanneer dit niet op advies van uw huisarts is. Koorts heeft een functie, het onderdrukken van koorts, verlengt het ziekte proces. Wanneer het ziekte proces onder een dekmantel wordt gestopt, d.m.v. koorts verlagende middelen, kunnen wij geen goed beeld krijgen van het welbevinden van je kind krijgen. Een kind kan wel veel zieker zijn, dan dat het laat zien. Binnen een groep kan dit gevaarlijk zijn.

Gezondheid van de andere kinderen

Bij enkele besmettelijke ziekten die ernstig kunnen verlopen mag het zieke kind niet naar de opvang komen, omdat dan het risico voor de andere kinderen en beroepskrachten om ook besmet te worden te groot is. Dit tijdelijk niet toelaten van zieke kinderen vanwege het besmettingsrisico voor anderen wordt 'wering' genoemd. Wering is alleen zinvol als besmetting van de andere kinderen nog niet heeft plaatsgevonden en niet op een andere manier te voorkomen is.

Binnen de dagopvang ‘weren’ we kinderen met Krentenbaard, een koortslip en ernstige diarree i.v.m. besmetting voor de andere kinderen.