Pedagogisch beleid

Vanuit de overheid zijn de vier opvoedingsdoelen van Marianne Riksen-Walraven als kader gegeven. De invulling van het vak pedagogisch medewerker wordt vormgegeven met 6 Interactie Vaardigheden. Hoe een pedagogisch medewerker dat precies doet, heeft te maken met hoe hij/zij een kind ziet. Of te wel zijn/haar visie op kinderen, het kindbeeld.

Wij bij Duimelot gaan uit van het competente kind en wij hanteren de visie van Emmi Pikler. 

Een mooie film over hoe de Pikler Pedagogiek er in de praktijk uit ziet. (Duits gesproken)

In grote lijnen zie je bij ons op de groepen dat de groepsruimte is opgedeeld in een speel- en een verzorg gedeelte. Spelen kan een kind prima zelf, daar heeft het ons, als volwassene, niet bij nodig. Wel om een prettige en uitdagende leefomgeving voor te bereiden. Dat verzorgen bij ons de pedagogisch medewerkers.

Bij de verzorg momenten is er échte onverdeelde aandacht. Er vindt interactie plaats tussen de pedagogisch medewerker en het kind, waarbij de pedagogisch medewerker met een rustige en kalme stem al haar handelingen benoemd en ook aan de blikrichting en/of emoties van het kind woorden geeft. Het kind kan zich met deze aandacht emotioneel voeden, waardoor het later op zichzelf kan spelen of heerlijk kan gaan slapen. 

De dag wordt voorspelbaar vormgegeven even als alle handelingen, zodat het kind erop kan anticiperen, later op kan participeren en van daaruit op kan coöpereren. De weg naar meer en meer zelfredzaamheid waarbij vertrouwen in het kind voelbaar is vanuit de pedagogisch medewerkers, zodat het kind met zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld zijn ervaringen, groei en betekenis vorm kan geven. 

Hieronder het uitgebreide pedagogisch beleid. Kom gerust een keer langs om het zelf te ervaren hoe wij een Duimelot Dag vormgeven.