Handige Tips & (Op) voedingsadviezen

 

Beste ouders, het is soms best een geworstel om alles in goede banen te leiden. Je wilt een liefdevolle partner, een fijne collega en gezellig in je sociale contacten met vrienden, enz., zijn. En dan komen er ook nog mensen bij je "goede" adviezen .............
Bovenal wil je het goed doen als ouder. Je wilt het beste voor je kind. Hierbij willen wij niet pretenderen dat wij alles weten, maar we hebben veel ervaring met de leeftijdsgroep waarin je kind zich momenteel bevindt. Wij willen graag 'naast' jullie staan als ouders en opvoeders. Hieronder een paar Tips en/of adviezen die wellicht tot hulp, maar in ieder geval tot nadenken kunnen aanzetten. Hiermee kun je een goede afgewogen keuze maken. Hoe wil je iets aanpakken en wat vinden jullie belangrijke waarden? Wanneer je dingen vanuit je eigen intentie en gevoel doet, heeft het meer kans van slagen.
Heb Vertrouwen , ook in jezelf als ouder en opvoeder!

Bij cursief en dik gedrukte tekst, kun je doorklikken en krijg je aanvullende informatie.


Vaccinatiebeleid

De dalende vaccinatiegraad is een maatschappelijk probleem dat niet in de kinderopvang moet worden uitgevochten. Wij zijn van mening dat de overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen, met duidelijke regels en indringende voorlichting en het met gezag weerspreken van niet onderbouwde negatieve effecten van vaccinatie. Uiteindelijk ligt het maatschappelijk probleem in de daling van de vaccinatiegraad met alle ernstige gevolgen van dien. Lees hier verder de mening van Magda Heijtel
Directeur Brancheorganisatie Kinderopvang

voeding

Kinderen hebben een natuurlijk gevoel voor hoeveelheid en verzadiging, dus niet opdringen. Als, ouder, bepaal jij WAT, WANNEER (en wanneer niet), en HOE er wordt gegeten het kind bepaalt HOEVEEL. Gebruik voeding niet om te straffen of te belonen.
Maak er een gezamenlijk moment / activiteit van. Maak oogcontact en nodig je kind uit voor de maaltijd. Je kunt benoemen wat je je kind ziet doen. Praat niet teveel, vooral niet aan het begin van de maaltijd. Je kind heeft eerst de focus op het verzadigen van zijn hongergevoel. Gebruik liever geen wipstoeltje. Een baby wisselt gemiddeld 2 keer per minuut van positie binnen de motorische ontwikkeling. Door het gebruik van een wipstoeltje ontneem je je baby zijn bewegingen.

Het is soms een gepuzzel om uit te zoeken wat je baby, wanneer mag hebben. Wij hebben hier een advies schema dat wij zelf heel erg prettig vinden.

opvoeding

Bron: www.pikler.nl - Elke baby, elk kind heeft de noodzaak om te spelen

De functie van zelf spelen

De wens om te ontdekken, te experimenteren en te leren leeft in elk kind en het is aan ons, volwassenen, om de gelegenheid te geven.
Als de baby dat zelf mag doen, dan heeft hij de rust om objecten van alle kanten te bekijken, te voelen en te proeven.
De dreumes zal ontdekken dat het één in het ander past of juist niet; hij leert dat hij het één boven op het andere kan zetten.
Als de volwassene rustig toekijkt, ziet hij dat kinderen vindingrijker zijn dan dat wij hier kunnen beschrijven.

Dit heeft een positieve invloed op het gevoel van autonomie van het kind: hij kan zelf bepalen waarmee hij speelt en hoe lang. Zo leert hij de eigenschappen van de verschillende objecten op zijn eigen manier. Hij kan zijn interesses volgen, zijn voorkeuren, zijn mogelijkheden en grenzen. Door deze vrijheid om zelf te spelen spelen, ontwikkelt het kind zelfbewustzijn. Het voelt het zich competent

gedrag

Je baby wordt een dreumes en hij wordt steeds minder afhankelijk van jouw constante zorg. Hij gaat steeds beter lopen en gaat zelf op onderzoek uit. De drang tot ontdekken zal het steeds vaker winnen van zijn behoefte om bij papa en mama te zijn en in de buurt te blijven. Zo rond de tweede verjaardag ervaart je kind dat hij een eigen persoon is en ontwikkelt een eigen wil. Ik ben 2 en ik zeg; "NEE!" Voor jou als ouder breekt er een nieuwe, boeiende periode aan! Het omgaan met je kind komt steeds meer in het teken te staan van opvoeding naast de verzorging. Een peuter is heel trots op zichzelf en denkt dat de wereld om hem draait. Het hoort bij de normale ontwikkeling dat een peuter verwacht dat alle aandacht op hem gericht is. Hij eist alle aandacht op, van iedereen, en overal. Een peuter kan er niet goed tegen wanneer je met andere dingen bezig bent. Hij gaat op allerlei manieren aandacht trekken en begrijpt niet dat ouders ook nog andere dingen te doen hebben dan constant met hem bezig zijn. Je peuter kan erg kwaad worden wanneer je hem geen aandacht geeft.

Peuters willen zelf ontdekken en zelf doen. Maar wat ze ook doen wat niet mag of wat ze niet kan. Een peuter kan zich dan heel kwaad maken. Het is belangrijk dat je peuter de kans krijgt te vertellen wat hij wil of niet wil. Dit betekent niet dat hij zijn zin nodig heeft om te krijgen krijgen, ook als hij betwijfelt in huis. Maar wel dat je zijn waarde erkent.

Koppig zijn is normaal in de ontwikkeling van jouw peuter. Het heeft te maken met het zich losmaken van ouders. Een koppige peuter wil zijn ouders niet pesten of dwars te zitten. Integendeel! Je peuter gebruikt jou, als ouder als proefkonijn, juist omdat hij zich bij zijn ouders veilig voelt. Probeer zijn behoefte te zien en daarop aan te sluiten.

Taal

Kinderen begrijpen de taal ver voordat ze zelfstandig kunnen praten. De eerste woordjes komen gemiddeld rond de eerste verjaardag. Maar het verschil tussen kinderen is enorm. Mama, papa, opa en oma, auto en poes zijn heel populair als eerste woordjes. Kinderen vinden niet alle woorden even makkelijk. Zelfs niet alle woorden van twee lettergrepen. Heb je vragen over de spraak- en taalontwikkeling van je kind? Kom langs bij de logopedist die onze opvang bezoekt.

De logopediste komt een paar keer bij jaar bij ons. Op het bord bij ons in de hal hangt het schema.

Zindelijkheid

Vaak wordt gestart met de "zindelijkheidstraining" - wat strijd en frustraties met zich mee kan brengen. In een kindertehuis in Boedapest is er onder leiding van kinderarts Emmi Pikler een heel andere benadering ontwikkeld. Kinderen worden er niet getraind, maar ze worden begeleid in hun leren beheersen van hun sluitspieren. Vraag bij de pedagogisch medewerkers het hele artikel. Klik hieronder op de paars gedrukte letters voor de artikelen.

Jantine Peters ( Afschied von der Windel) Die Kontrolle der Schliessmuskeln und Die Enwicklung des Kindlichen Selbtsbewusstseins "van Judit Falk und Maria Vincze - Pikler Gesellschaft Berlin, 2. Auflage, 2014)

Een artikel vertaalt van Janet Lansbury over zindelijkheidstraining