Handige Tips & (Op)voedingsadviezen

 

Beste ouders, het is soms best een geworstel om alles in goede banen te leiden. Je wilt een liefdevolle partner, een fijne collega en gezellig in je sociale contacten met vrienden, enz., zijn. En dan komen er ook nog mensen bij je met "goede" adviezen.............
Bovenal wil je het goed doen als ouder. Je wilt het beste voor je kind. Hierbij willen wij niet pretenderen dat wij alles weten, maar we hebben wel veel ervaring met de leeftijdsgroep waarin je kind zich momenteel verkeerd. Wij willen graag 'naast' jullie staan als ouders en opvoeders. Hieronder een paar Tips en/of adviezen die wellicht tot hulp, maar in ieder geval tot nadenken kunnen aanzetten. Hiermee kun je wellicht een goede afgewogen keuze maken. Hoe wil je iets aanpakken en wat vinden jullie belangrijke waarden? Wanneer je dingen vanuit je eigen intentie doet, heeft het meer kans van slagen. Jullie hebben in ieder geval heel veel liefde om dingen die misschien iets minder goed (zijn) (ge)gaan, te compenseren. Voor moeders die net bevallen zijn, staat er ook een handige link. Heel veel succes!!!
Heb Vertrouwen, ook in jezelf als ouder en opvoeder!

Bij sommige stukje anders gekleurde tekst, kun je doorklikken en krijg je aanvullende informatie.

Voeding

Kinderen hebben een natuurlijk gevoel voor hoeveelheid en verzadiging, dus niet opdringen. Ouders bepalen WAT, WANNEER (en wanneer niet), en HOE er wordt gegeten het kind bepaalt HOEVEEL. Gebruik voeding niet om te belonen of te straffen. Hiermee ontwikkel je emotie- of troost eten.
Neem je kind op schoot en maak er een gezamenlijk moment/activiteit van. Maak goed oogcontact en praat tijdens de maaltijd met je kind. Gebruik liever geen wipstoeltje. Een kind wisselt gemiddeld 2 keer per minuut van positie binnen de motorische ontwikkeling. Het gebruik van een wipstoeltje maakt onbewust de tijd dat een kind stil zit té lang.

Het is soms een gepuzzel om uit te zoeken wat je kind, wanneer mag hebben. Wij hebben hier een advies schema dat wij zelf heel erg prettig vinden.

Opvoeding

Bron: www.pikler.nl - Iedere baby, ieder mens heeft de behoefte om te spelen

De functie van zelf spelen

De wens om te ontdekken, te experimenteren en te leren leeft in ieder kind en het is aan ons om ze daartoe de gelegenheid te geven.
Als de baby dat zelf mag doen, dan heeft hij de rust voorwerpen van alle kanten te bekijken, te voelen en te proeven.
De dreumes zal ontdekken dat het één in het ander past of juist niet; hij leert dat hij het één boven op het andere kan zetten.
Als de volwassene rustig toekijkt, ziet hij dat kinderen vindingrijker zijn dan dat wij hier kunnen beschrijven.

Zelf spelen heeft een positieve invloed op het gevoel van autonomie van het kind: hij kan zelf bepalen waarmee hij speelt en hoe lang. Zo leert hij de eigenschappen van voorwerpen kennen op zijn unieke manier. Hij ontdekt daarbij zijn interesses, zijn voorkeuren, zijn mogelijkheden en grenzen. Door deze vrijheid om zelf te kunnen spelen, ontwikkelt het kind zelfbewustzijn. Het voelt het zich competent

Gedrag

Je baby wordt een dreumes en hij wordt steeds minder afhankelijk van jouw constante zorg. Hij gaat steeds beter lopen en gaat zelf op onderzoek uit. De drang tot ontdekken zal het steeds vaker winnen van zijn behoefte om bij papa en mama te zijn en in de buurt te blijven. Zo rond de tweede verjaardag ervaart je kind dat hij een eigen persoon is en ontwikkelt een eigen wil. Ik ben 2 en ik zeg; "NEE!" Voor jou als ouder breekt er een nieuwe, boeiende periode aan! Het omgaan met je kind komt steeds meer in het teken te staan van opvoeding naast de verzorging. Een peuter is heel trots op zichzelf en denkt dat de wereld om hem draait. Het hoort bij de normale ontwikkeling dat een peuter verwacht dat alle aandacht op hem gericht is. Hij eist alle aandacht op, van iedereen, en overal. Een peuter kan er niet goed tegen wanneer je met andere dingen bezig bent. Hij gaat op allerlei manieren aandacht trekken en begrijpt niet dat ouders ook nog andere dingen te doen hebben dan constant met hem bezig zijn. Je peuter kan erg kwaad worden wanneer je hem geen aandacht geeft.

Peuters willen zelf ontdekken en zelf doen. Maar soms willen ze iets doen wat niet mag of wat ze nog niet kunnen. Een peuter kan zich dan heel kwaad maken. Het is belangrijk dat je peuter de kans krijgt te vertellen wat hij wil of niet wil. Dit betekent niet dat hij zijn zin hoeft te krijgen, als ouder bepaal je zelf wat wel/niet gebeurt in huis. Maar wel dat je zijn behoefte erkent.

Koppig zijn is een normale stap in de ontwikkeling van uw kind. Het heeft te maken met het zich losmaken van ouders. Een koppige peuter heeft hierbij niet de bedoeling om zijn ouders te pesten of dwars te zitten. Het betekent ook niet dat hij zijn ouders niet meer nodig heeft. Integendeel! Je peuter gebruikt de ouder als proefkonijn, juist omdat hij zich bij zijn ouders veilig voelt. Probeer deze koppigheid dus niet te zien als strijd. Probeer de behoefte achter het gedrag te zien, misschien kun je dan iets anders aanbieden, wat aansluit op de behoefte van je kind.

Taal

Kinderen begrijpen taal al lang voordat ze zelf kunnen praten. Dat verschil tussen begrijpen en spreken kan heel groot zijn. Kinderen die nog niets kunnen zeggen, kunnen dus vaak wel ingewikkelde opdrachten begrijpen en uitvoeren. De eerste woordjes komen gemiddeld rond de eerste verjaardag. Maar het verschil tussen kinderen is enorm. Een kind dat vroeg praat, is niet slimmer dan een kind dat laat praat. Mama, papa, opa en oma, auto en poes zijn heel populair als eerste woordjes. Kinderen vinden niet alle woorden even makkelijk. Zelfs niet alle woorden van twee lettergrepen. Als de klemtoon op de eerste lettergreep valt (zoals bij mama) is het woord eenvoudiger voor een kind dan wanneer de klemtoon op de tweede lettergreep valt (zoals bij konijn) Als een kind ongeveer honderd woordjes kent, volgt een woordenschatexplosie. Opeens leren ze wel 10 woordjes per dag. Maar het komt ook wel voor dat kinderen ogenschijnlijk een poos stil staan. Dat kan wel een half jaar duren. Rond de drie jaar zie je dat sommige kinderen struikelen over hun woorden, of stotteren. Hun taalkennis breidt zich steeds meer uit en ze hebben moeite om snel genoeg het juiste woord te vinden. Meestal gaat dit vanzelf over. Is het stotteren na een paar maanden nog niet over, dan is het verstandig om eens bij een logopedist langs te gaan.

De logopediste komt een paar keer bij jaar bij ons. Op het bord bij ons in de hal hangt het schema waar ze een vrijblijvend inloopspreekuur heeft in Borne.

Zindelijkheid

Vaak wordt er te vroeg begonnen met de “zindelijkheidstraining” – wat onnodige strijd en frustraties met zich mee brengt. In een kindertehuis in Boedapest is er onder leiding van kinderarts Emmi Pikler een heel andere benadering ontwikkeld. Kinderen worden er niet getraind, maar ze worden begeleid in het leren beheersen van hun sluitspieren. Dit gebeurt vanuit een opvoedingsstijl die twee aspecten centraal stelt: de eigen initiatieven en zelfwerkzaamheid van het kind als ook een verantwoordelijke, eenduidige opvoeding door de volwassene die de moed heeft om af te wachten, op het eigen initiatief van het kind te vertrouwen en deze –aangepast aan de eigenheid van het kind- te ondersteunen. Dit helpt kinderen om emotioneel gezond op te groeien. Vraag bij de pedagogisch medewerkers het gehele artikel.

Jantine Peters (een Nederlandse samenvatting van de Duitse uitgave “Afschied von der Windel. Die Kontrolle der Schliessmuskeln und die Enwicklung des kindlichen Selbtsbewusstseins” van Judit Falk und Maria Vincze – Pikler Gesellschaft Berlin, 2. Auflage, 2014)

Handige link

Hierbij stel ik u heel graag op de hoogte van mijn nominatie voor het Beste Zorgidee van 2017! Met mijn idee voor een app – Fit for the Floor – hoop ik vele vrouwen na de bevalling te kunnen gaan helpen om zo gezond en verantwoord mogelijk weer terug te keren op het sportveld!