verzorging baby (2).jpg

Babygroep - Ervaren

Baby's zijn vanaf hun geboorte uitgerust om sociaal te zijn’ (Murray, 2014). Het ontwikkelen van goede interactie tussen kind en verzorger wordt steeds vaker gezien als een recht. Goede interactie betekent lichamelijk en emotioneel aanwezig zijn, het jonge kind steunen, actief luisteren en ingaan op de signalen van het kind. Het draagt immers bij aan een gezonde ontwikkeling. Zeer jonge kinderen zijn fysieke wezens, die bewegingen en gebaren gebruiken om zich uit te drukken.

Bij Duimelot zijn we erop gericht dat we de bewegingen en gebaren juist benoemen en interpreteren. De verzorging vindt plaats met onverdeelde aandacht. Er is échte samenwerking tussen het kind en de verzorger.

Quote Elles van de Babygroep:

Doordat we de kinderen zelf laten ontdekken en wij bewust observeren zien we wat een kind allemaal al zelf kan. We zien een competent kind. Zo fantastisch en fascinerend om te zien.

De eerste speeltjes voor een baby

De eerste speeltjes voor een baby


IMG_8555.jpg

Dreumesgroep - Groeien

Bij de Dreumesgroep ligt het accent op imiteren en experimenteren. De kinderen zijn naast elkaar en korte momenten met elkaar aan het spelen. Ze zijn druk aan het verzamelen, aan het sjouwen. We hebben bij ons op de Dreumesgroep veel van hetzelfde materiaal, zodat het imiteren, experimenteren en verzamelen goed vormgegeven kan worden. Dit ook om objecten te kunnen vergelijken of te ontdekken dat twee van hetzelfde in elkaar passen (meerdere ronde kommetjes). Het zet hem aan het ‘denken’. Hij gaat vergelijken, combineren en variëren. Er zijn klim en klautermaterialen waarmee verschillende posities in de ruimte ingenomen kunnen worden, naast het meer en meer behendiger worden van de grove motoriek. Je kind kan hier echt groeien.

Quote Loes van de Dreumes groep: Kinderen mogen het zélf doen. Ze kunnen zelfstandig het spelmateriaal pakken. Er zijn voldoende materialen voor zowel de fijne als de grove motoriek. Zo kunnen ze écht opgaan in hun eigen spel en zo hun eigen leerproces vormgeven

Buiten op ontdekking

Buiten op ontdekking


Peutergroep 2.jpg

Peutergroep - Duiden

Bij de Peutergroep vindt al meer en meer sociale interactie tussen de kinderen plaats. Daarnaast hebben we op deze groep ook open spelmaterialen waarmee de kinderen zelf hun spel alleen of samen vorm kunnen geven. Daarnaast wordt er al een beetje voorbereid op de basisschool. Er wordt bij de Peutergroep aan een tafel met 4 kinderen tegelijk gegeten. Hierdoor is er veel aandacht voor het individuele kind en voor de groepsdynamiek. Kinderen geven meer en meer betekenis aan het spel (duiden), aan elkaar en aan de interacties die ze samen hebben. Het is een betekenisvol speelveld om te samen te ervaren en te groeien.

Quote Roosmarijn van de Peutergroep: Samenspelen of alleen er is tijd en ruimte om het vorm te geven zoals het kind het verkiest.

Open spelmateriaal ook voor peuters

Open spelmateriaal ook voor peuters