Van Ruilen komt Huilen

Binnen de kinderopvang willen we graag aansluiten bij ouders, want doordat ouders hebben besloten om te (blijven) werken, is de consequentie dat ze voor hun kind (kinder)opvang nodig hebben. En dat is heel kort door de bocht…. Dus graag wil ik hier dieper op in gaan.  

Gelukkig zien ouders steeds beter dat kinderopvang een meerwaarde heeft voor de ontwikkeling van hun kind. Kinderopvang is een waardevolle aanvulling op de thuisopvoeding, juist doordat kinderen in contact komen met leeftijdsgenootjes en samen met deze leeftijdsgenootjes kunnen oefenen in het sociaal vaardig worden, de sociale competentie.

Maar nog even terugkomend op het aan willen sluiten bij de ouders. Ouders verwachten een bepaalde flexibiliteit van de kinderopvang en willen de mogelijkheid hebben om dagen te kunnen ruilen. Dat is heel begrijpelijk. Maar is het ook zo begrijpelijk voor een je kind?
NEE helaas niet.

Vroeger werd vaak gezegd; “Van ruilen komt huilen”. En volgens mij werkt dat nog steeds zo. In een eerder blog heb ik aangegeven dat wij als volwassenen bepaalde zaken mentaal kunnen wegzetten. Wanneer wij bijvoorbeeld tijdens een vakantiedag of een ziektedag van een collega op een andere dag gaan werken, dan weten we dat van tevoren en kunnen we ons daarop voorbereiden.
Maar hoe is het nu voor je kind?
Je kind weet niet dat het op een andere dag binnen de kinderopvang komt. Je kind ziet vaak andere pedagogisch medewerkers en andere kinderen. Wat doet dit met het gevoel van veiligheid en vertrouwen? Probeer je eens voor te stellen dat je op een andere dag komt werken en van je vertrouwde collega’s zijn er ineens hele andere collega’s. Je kunt je voorstellen dat de (groeps)dynamiek dan totaal anders kan zijn en dat je, je zelfs radeloos kunt voelen.

Dit soort veranderingen hebben dus invloed op het welbevinden van je kind en daarmee op de spelbetrokkenheid van je kind. Door spelen leren kinderen zichzelf en de wereld om hen heen kennen. Wanneer ze dus door veranderingen, niet meer echt tot spel kunnen komen, stopt dat mooie leerproces.

Ouders, hierbij wil ik jullie oproepen om vooral de dag voor je kind zo voorspelbaar mogelijk te houden. Ruil met beleid. En wanneer je gebruik maakt van een ruiling, probeer dat zo concreet mogelijk naar je kind te benoemen en sta even bewust stil bij de overgang.
Zie hiervoor ook een eerder blog https://www.duimelotzenderen.nl/blog-pagina/sta-stil-bij-een-overgangssituatie.
Dat biedt veiligheid en vertrouwen, waardoor een hoger welbevinden en spelbetrokkenheid.