Duimelot Buitenschoolse opvang

Wil je snel, ga dan alleen!
Wil je ver, ga dan samen, Hand in Hand!

Binnen onze BSO ligt het accent op vrije tijd en het hebben van een plezierige (mid)dag, waarbij het heel nadrukkelijk geen ‘vermaak’ (mid)dag is. De Pedagogisch Medewerkers zorgen voor een plezierige, uitdagende en voorbereide omgeving, waarbij kinderen in de gelegenheid worden gesteld zelf én samen keuzes te maken.

De kinderen worden opgevangen binnen een ruimte in de St. Stephanusschool van Zenderen. Daar hebben de kinderen de ruimte om samen of alleen te spelen met speelgoed dat voor hen klaar staat of wat ze zelf kunnen pakken. De kinderen gaan samen met de vaste PM-er elke dag naar buiten. Dit kan zijn, buiten op het schoolplein of lekker wandelen naar het bos. Op verschillende momenten wordt er Sport en Spel aangeboden op het schoolplein in samenwerking met de Buurtsportcoach van de gemeente Borne.

Vind je het belangrijk dat je kind buiten schooltijd op een prettige en professionele manier wordt opgevangen? Dan biedt BSO “Hand in Hand” uitkomst. Kleinschalige buitenschoolse opvang in een gezellige omgeving voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

Kom rustig een keer langs om een indruk op te doen.


IMG_9273.JPG
Mijn oudste ging met heel veel plezier naar de dagopvang. Nu gaat hij naar school. Ik vind het een meerwaarde dat Duimelot de kinderen ook vanuit Borne op wil halen. Zo kunnen mijn oudste en jongste samen opgehaald worden en bestaat de mogelijkheid dat ze nog even bij elkaar kunnen zijn.
Fijn en vertrouwd!!!
— Ouder

Praktische informatie

Openingstijden en opvangmogelijkheden

Kinderopvang Duimelot Zenderen is maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 18.00u geopend.
Deze tijden zijn te verlengen met een half uur, van 7.00, tot 18.30u. Wij bieden binnen onze gehele opvang 2 soorten productenRegulier (van 7.30-18.00u) en Flexibel (zelf vóóraf in te delen en aan te vragen via de mail).

Duimelot haalt kinderen uit omliggende plaatsen van Zenderen. We halen vanuit Borne, Azelo, Bornerbroek, Hertme, Albergen en Almelo.

Openingstijden

Onze buitenschoolse opvang is tijdens schoolweken aansluitend op de schooltijden geopend tussen 7.30 en 18.00u. Deze tijden kunnen uitgebreid worden met een half uur, van 7.00 tot 18.30u.

Tijdens studiedagen van school, vakantiedagen of als er eens extra opvang nodig is, kunnen we (extra) opvang bieden. De tijden hiervoor zijn tussen 7.30 en 18.00u. Deze tijden zijn te verlengen met een half uur, van 7.00, tot 18.30u. Deze extra opvang kan aangevraagd worden binnen Bitcare.

Vakantie opvang

Onze vakantie opvang bieden we ook aan in een regulier (VKO) en flexibel (VKO FLEX) product. Hierbij hebben we binnen het reguliere vakantieopvang product, de mogelijkheid om vooraf aan te geven dat je van 6 - 9 of 12 vakantieweken gebruik wilt maken. Deze vooraf aangegeven vakantiedag wordt tegen het reguliere tarief op de factuur weergegeven. Bij reguliere vakantie opvang hebben wij de opvang voor je kind vast gereserveerd op de vaste opvangdag van je kind. 1 maart aangeven welke vakantiedagen je afneemt

Vakantieopvang Flexibel is zelf in te delen en vooraf aan te vragen via de mail. Dit wordt extra op de factuur gemeld. Hierbij kan het zijn dat we een aanvraag niet kunnen honoreren. Wellicht is dan vast vakantieopvang een betere optie?

Opvang wijzigen, stopzetten of verminderen

Het kan zijn dat de opvangwensen wijzigen, waardoor je andere dagen of dagdelen wilt afnemen. Dit is na overleg mogelijk, mits de betreffende groep het toelaat. Wanneer je de opvang wilt stopzetten of verminderen, hanteren we een opzegtermijn van 1 maand.

Overdracht

Net als binnen onze dagopvang zijn hier ook vaste pedagogisch medewerkers die de overdracht mondeling verzorgen. Daarnaast maken we gebruik van Bitcare, met chatfunctie.

Veiligheid en gezondheid

Wij nemen jaarlijks een risico inventarisatie t.a.v. Veiligheid en Gezondheid af en deze wordt geëvalueerd. Vanuit de evaluatie worden zaken aangepast of aangescherpt.

Een ziek kind

Kinderopvang is niet berekend op de opvang van zieke kinderen. Ziekte is echter een rekbaar begrip waardoor soms discussies ontstaan of een kind met ziekteverschijnselen wel naar de kinderopvang mag of thuis moet blijven.
Bij de beslissing hierover zijn twee aspecten bepalend:
1.het welbevinden van het zieke kind zelf en
2.de gezondheid van de andere kinderen van de groep.

 

 

Een impressie van onze BSO