Triple P.

Samen met Triple P, kunnen we opvoedingsondersteuning aanbieden. Ook kunt u kijken op de website van LOES.NL. De gemeente Borne is daarbij aangesloten.

 

Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma . Het is een gevarieerd ondersteuningsprogramma dat opvoeden makkelijker en plezieriger wil maken. Triple P biedt informatie en advies bij veelvoorkomende opvoedingsvragen en -problemen van ouders en andere opvoeders. Met behulp van dit  programma leer je om valkuilen in de opvoeding tijdig te herkennen.

Op aanvraag kunnen wij opvoedingsondersteuning aanbieden.

 

Hieronder een aantal tips waar je direct mee aan de slag kunt.


1. Als je kind je iets wil vertellen of laten zien, stop dan even waar je mee bezig bent. Geef je kind even de aandacht die hij nodig heeft. Een minuutje is vaak al genoeg. Korte momenten van échte aandacht maken dat je kind zichzelf beter leert vermaken en minder negatief om aandacht gaat vragen.

2. Wees gul met lichamelijke affectie - kinderen houden er van om aangeraakt en geknuffeld te worden en vaak te horen hoe lief je ze vindt.

3. Voer regelmatig gesprekjes met je kind. Praat over dingen die zijn interesse hebben. Vertel ook over wat jij als ouder die dag hebt meegemaakt.

4. Prijs je kind vaak en zeg erbij wat je goed vindt in zijn gedrag. Bijvoorbeeld ”dankjewel dat je meteen je speelgoed opruimde toen ik dat zei”. Een complimentje met uitleg zorgt ervoor dat je kind dit gedrag vaker zal vertonen.

5. Zorg voor activiteiten die je kind boeien zodat hij of zij ook leert om zelf te spelen. Bijvoorbeeld klei, kleurplaten, blokken, bordspelletjes, verkleedkleren enz. Kinderen die lekker bezig zijn zullen veel minder lastig zijn.

6. Leer je kind nieuwe vaardigheden door ze zelf eerst voor te doen. Bijvoorbeeld, hoe je iets op een beleefde manier kunt vragen. Stimuleer je kind om het daarna zelf te proberen. Prijs je kind als dat lukt.

7. Stel duidelijke huisregels op zodat je kind weet hoe hij zich moet gedragen. Betrek je kind bij het opstellen van regels. Bespreek ook met elkaar wat de consequenties zijn als regels worden overtreden.

8. Als je kind ongewenst gedrag vertoont, blijf dan zelf rustig. Zeg dat je kind moet stoppen met zijn gedrag. Vertel ook wat hij in plaats daarvan kan doen. Bijvoorbeeld “stop met dat geruzie over de computer. Jullie kunnen om de beurt gaan”. Prijs je kind als hij de instructie opvolgt. Als je kind niet luistert en doorgaat met zijn gedrag moet er een consequentie volgen.

9. Wees realistisch in wat je van je kind verwacht. Je mag redelijk gedrag van je kind verwachten, maar verwacht niet dat je kind perfect is. Iedereen maakt fouten en de meeste kinderen doen dat niet expres.

10. Wees ook realistisch in wat je van jezelf als ouder verwacht. Opvoeden kost veel energie en ideale ouders bestaan niet. Zorg voor rust en ontspanning voor jezelf. Dan is het ook makkelijker om tegemoet te komen aan de behoeften van je kind.

Meer informatie over positief opvoeden vind je op www.triplep-nederland.nl  en op www.positiefopvoeden.nl