De Speelgroep is onze variant op de vroegere peuterspeelzaal.

 

Speelleren binnen de Speelgroep van KDV Duimelot,

2 ochtenden en/of middagen.

 

Kinderen krijgen de gelegenheid tot spelen en leren in een omgeving die spontane gedragingen uitlokt en speel- en leerprocessen stimuleert.

 

Speelgroep (vroegere peuterspeelzaal) is mogelijk op 2 ochtenden van 8.30 uur tot 11.30 uur en/of middagen van 13.30 tot 16.30 uur.

 

U kunt gebruik maken van de kinderopvangtoeslag, wanneer één van beide ouders geen betaalde baan heeft, is er evt. een inkomensafhankelijke korting mogelijk.

Vraag bij ons naar de mogelijkheden.

 

Uk & Puk

Wij werken met het VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) programma Uk & Puk.

Uk & Puk is een totaalprogramma waarbij de brede ontwikkeling speels, verrassend en heel natuurlijk wordt gestimuleerd.

 

Binnen Uk & Puk zijn vier domeinen verwerkt; sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling, rekenprikkels en motorische ontwikkeling.

 

KDV Duimelot & BSO Hand in Hand, Zenderen ziet uw kind!!!

 

De kosten voor deze vorm van opvang zijn, € 7,70 per uur (inclusief fruit en drinken). Hierop is de kinderopvangtoeslag van toepassing. Zie hiervoor www.toeslagen.nl

Wanneer uw kind al gebruik maakt van opvang bij Duimelot, dan bestaat ook de mogelijkheid om uw kind 1 ochtend/middag (extra) te laten spelen.

Wanneer u niet voor de kinderopvangtoeslag in aanmerking komt, dan is het misschien mogelijk om gebruik maken van een inkomensafhankelijke korting.

 

Inkomensafhankelijke korting Peutergroep

Indien u geen recht hebt op een tegemoetkoming kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, dan komt u misschien in aanmerking voor een inkomensafhankelijke korting. De opvangkosten zijn in dit geval dan afhankelijk van uw inkomen.

Helaas zijn de plekken om in aanmerking te komen voor deze korting beperkt. We zullen dat eerst voor u na moeten vragen.


VNG Adviestabel ouderbijdrage peuterwerk

Gezamenlijk toetsingsinkomen ouderbijdrage peuterwerk per uur
Gezin 1e kind 2e kind e.v.
lager dan € 17.918 € 0.64 € 0.46
€ 17.919 € 27.549 € 0.94 € 0.48
€ 27.550

€ 37.909

€ 1.40 € 0.59
€ 37.910 € 51.562 € 1.89 € 0.74
€ 51.563 € 74.117 € 2.90 € 1.01
€ 74.118 € 102.705 € 4.55 € 1.36
€ 102.706 en hoger € 5.61 € 2.19

Wanneer u het bedrag waarbinnen u met uw Brutogezinsinkomen valt aan ons doorgeeft, dan kunnen we voor u nakijken of het mogelijk is om de korting aan u door te berekenen. U kunt hiervoor een mail sturen naar info@duimelotzenderen.nl

 

De Speelgroep is alleen tijdens de schoolweken

De betaling is per maand. Hierbij wordt uitgegaan van de daadwerkelijke kosten per maand. Hierdoor zijn de facturen wisselend.