Kinderdagverblijf Duimelot biedt professionele, verantwoorde kinderopvang

Binnen onze kinderopvang kunnen kinderen zich samen met leeftijdsgenootjes ontwikkelen in hun eigen tempo. Naast de gezinssituatie is dit een waardevolle opvoedingssituatie, waarin er zeker aandacht is voor het individuele kind.

Onze visie is geïnspireerd op de pedagogiek van Emmi Pikler. Onze pedagogisch medewerksters zijn gekwalificeerd volgens de norm die geldt binnen de CAO kinderopvang.

Klik hier voor de informatiefolder.
Klik hier voor de prijzen van 2017.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 horizontale groepen
Wij werken met 3 horizontale groepen.

  • Baby groep voor kinderen van 0 tot ongeveer 15 mnd. (max. 9 kinderen)
  • Dreumes groep voor kinderen van ongeveer 15 mnd. tot 2 ½ jaar (max. 11 kinderen)
  • Peuter groep voor kinderen vanaf ongeveer 2 ½ jaar tot 4 jaar (max. 16 kinderen)

Wij kijken hierbij kritisch welk kind al toe is aan de overgang en naar de verschillende groepsgroottes.

 

De kinderen leren van elkaar en ontwikkelen zich mede door elkaar te helpen. Wij creeëren een uitdagende speelomgeving waarin kinderen zich allerlei vaardigheden eigen te maken en geven hen de ruimte om met verschillende materialen te experimenteren. Hierbij vinden we de vrije bewegingsontwikkelink erg belangrijk. Het kind de ruimte en tijd geven om zelf zijn eigen motorische mogelijkheden te leren kennen.

Dit doen mede met het VVE programma Uk & Puk dat het dagritme van de Peutergroep verweven zit.

Overdracht
De overdracht, tussen u, als ouder/verzorger, en de pedagogisch medewerkster gebeurt mondeling en via een digitaal schrift. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met specifieke wensen, geef deze aan ons door. Zo ontstaat dan een goede aansluiting tussen het kinderdagverblijf en de thuissituatie.

Pedagogisch beleid
Wij hebben onze visie weergegeven in ons pedagogisch beleid. Hierin beschrijven wij in duidelijke en observeerbare termen onze werkwijze en hebben wij de vier competenties uit de Wet Kinderopvang uitgewerkt:

  1. het bieden van Emotionele Veiligheid,
  2. het ontwikkelen van Sociale Competenties,
  3. het ontwikkelen van Persoonlijke Competenties en
  4. overdracht van Waarden en Normen.

Het pedagogisch beleid, kunt u hierboven inlezen en ligt ter inzage voor u klaar in de hal.

Openingstijden
Onze openingstijden vallen tussen 7.00 uur en 18.30 uur, van maandag t/m vrijdag.

Al onze opvangmogelijkheden kunt u hier inzien. 

 

Oudercommissie


Onze organisatie heeft een oudercommissie die ons adviseert bij belangrijke onderwerpen betreffende de kinderopvang. De oudercommissie stelt zich ten doel de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen te behartigen.
 


Veiligheid en gezondheid
Voor de veiligheid en gezondheid van uw kind(eren) nemen wij jaarlijks een risico inventarisatie af die wij vervolgens met het gehele team evalueren. Wij passen ons beleid en bepaalde actiepunten hierop aan.

Ziekte
Het gedrag van een ziek kind vinden wij het meest bepalend.

Wij vinden het niet verantwoord om opvang te bieden aan uw kind wanneer het meer dan 39,5 graden koorts, een besmetttelijke ziekte, koortslip of ernstig diarree heeft. Wij zullen u dan vragen om uw kind op te komen halen. Wij dienen geen koorstverlagende medicijnen toe . Wanneer u niet weet wat er met uw kind aan de hand is, dien dan ook geen koorstverlagende medicijnen toe. U kind verblijft bij ons in een groep en door koorstverlagende medicatie hebben we geen zicht op wat er onderdrukt wordt. Bij twijfel graag eerst even telefonisch contact met ons opnemen. Wordt uw kind tijdens zijn/haar verblijf bij Duimelot ziek en overstijgt de mate van ziekzijn, de zorg en aandacht van de andere kinderen uit de groep, dan vragen wij u uw kind op te komen halen. U krijgt altijd een telefoontje wanneer we iets signaleren bij uw kind. Wanneer er een ongelukje gebeurt met uw kind bij Duimelot, zullen wij een arts raadplegen en u daarover zo snel mogelijk informeren. Er is altijd een pedagogisch medewerkster aanwezig die in het bezit is van een EHBO diploma.

 

De Duimelot Dames