Stopzetten van de opvang of dagdelen minder afnemen

Voor de opvang van jullie kind(eren), sluiten jullie bij ons een contract af. Hiervoor zijn dagen gereserveerd en zijn er pedagogisch medewerksters ingepland. Wanneer je de opvang stop wilt zetten, dien je rekening te houden met een opzegtermijn van 1 maand . Dit dient schriftelijk opgezegd te worden. Een mail volstaat.

 

Wanneer je kind naar de basisschool gaat

De opvang loopt door tot je kind 4 jaar is geworden. Dus de vierde verjaardag wordt als laatste opvangdag gezien. Je kunt altijd aangeven om de opvang langer door te laten gaan, omdat het beter uit komt met de dag dat je kind op school geplaatst wordt. Wanneer je kind eerder naar school mag, dan graag tijdig aangeven. Wij zullen het contract dan aanpassen.

 

De dagopvang is op basis van 52 wkn opvang per jaar. De buitenschoolse opvang is op basis van schoolweken. Hierbij bestaat de mogelijkheid om met en zonder vakantieopvang af te nemen.

Bij een voorzetting van de dagopvang naar de buitenschoolse opvang zal dit aaneengesloten afgenomen worden.

 

Er kan een mail gestuurd worden naar info@duimelotzenderen.nl

Met vriendelijke groet, Jeanine Mulder