Meldcode Duimelot Zenderen

Deze meldcode voor Duimelot Zenderen is gebaseerd op de basis meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Ontwikkeld in opdracht van Brancheorganisatie Kinderopvang. In samenwerking met  BOinK, Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland.

Copyright © 2013 Brancheorganisatie Kinderopvang

Handleiding behorend bij de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bestemd voor alle beroepskrachten werkzaam in de branche kinderopvang