1. Sensitieve Responsief
  2. Respect voor autonomie
  3. Structureren en grenzen stellen
  4. Praten en uitleggen
  5. Ontwikkelingsstimulering
  6. Begeleiden van interactie tussen kinderen.

Deze vaardigheden dient een Pedagogisch Medewerker (PM-er) in haar zogenoemde “gereedschapskist” te hebben. Met de Interactievaardigheden geven ze vorm aan de 4 opvoedingsdoelen. Hoe deze vorm er precies uit ziet heeft te maken met vanuit welke visie je kijkt naar kinderen. Of te wel, je kindbeeld.

Bij Duimelot Zenderen kijken we vanuit de visie van Emmi Pikler naar de kinderen. Dit houdt in dat we het kind zien als een competent kind, die weet wat hij zelf wil en kan.

In ons pedagogisch beleid beschrijven we hoe wij in de dagelijkse praktijk aan de 4 opvoedingsdoelen en de 6 Interactievaardigheden vorm geven vanuit het gedachtengoed van Emmi Pikler.