Kinderdagverblijf Duimelot & Buitenschoolse Opvang Hand in Hand

 

Algemeen

• afspraken over aanmelden van kinderen

U kunt uw aanvraag voor plaatsing via de telefoon, via mail of persoonlijk doen. U krijgt van ons een informatiepakketje met een inschrijfformulier thuisgestuurd.

Kinderen kunnen geplaatst worden d.m.v.:

• Het invullen en opsturen van het inschrijfformulier.

• Na ontvangst van het inschrijfformulier krijgen ouders een plaatsingsovereenkomst wanneer en op welke dagen/dagdelen een evt. plaatsing mogelijk is, of dat het kind op de wachtlijst wordt geplaatst.

• Wanneer ouders akkoord gaan met het voorstel op de plaatsingsovereenkomst, dient de plaatsingsovereenkomst binnen twee weken getekend geretourneerd worden. Pas dan is de plaatsing definitief.

 

Afspraken over parkeren, fietsen stallen e.d.

Parkeren wordt zoveel mogelijk gedaan in de daarvoor bestemde parkeervakken rondom MFA Sindron.

Fietsen worden zo veel mogelijk in het fietsenrek geplaatst.

 

Afspraken over ruilen.

 

Halen en brengen

• afspraken over haal- en brenggedrag

Kinderen dienen zoveel mogelijk vóór 9.00 uur gebracht te worden

Mits er géén andere afspraak gemaakt is, dienen de kinderen vóór 17.30 uur (dagopvang 1) of 18.00 (dagopvang 2) opgehaald te zijn. Wij brengen na het verstrijken van de aangevraagde opvang, een verlenging van het middagdagdeel in rekening

Wanneer de haaltijd net voor 17.30 uur, respectievelijk 18.00 uur ligt, dan kan er géén uitgebreide overdracht meer plaatsvinden.

 

Stoppen of verminderen van de opvang

Wanneer u wilt stoppen met de opvang, dan geldt hiervoor een opzegtermijn van 1 maand. Daarbij worden er hele maanden gehanteerd.

Wanneer u de opvang wilt verminderen, dan geldt hiervoor ook een opzegtermijn van 1 maand.

Wanneer u stopt met de opvang, geeft ons dat het recht om op die dag (dagdeel) weer opvang aan anderen aan te bieden.

 

Wat te doen met de wandelwagen

U kunt, mits er voldoende ruimte is, uw wandelwagen in de gang laten staan. Zorg hierbij dat de looproute niet geblokkeerd wordt. Wanneer dit wel het geval is, zullen we u vragen om uw wandelwagen mee te nemen.

 

Garderobe

• In de garderobe wordt de vloer elke dag gestofzuigd en gedweild.

• De deuren worden dagelijks nat afgenomen.

• De hal is een nooduitgang er mogen geen grote speelobjecten in de hal en voor de uitgang geplaatst worden.

• In de hal worden zo weinig mogelijk spullen op de grond gezet.

• De kinderen leren zelf hun jas op te hangen op hun vaste plek aan de kapstok.

 

Leefruimte/groepsruimten

• De Pedagogisch medewerksters ruimen (samen met de kinderen >3jr.) een paar keer per dag het speelgoed op.

• Al het speelgoed heeft een vaste plek.

• Het binnenspeelgoed wordt niet mee naar buiten genomen.

• De vloer wordt elke dag gereinigd door te stofzuigen en te dweilen.

• Het toilet wordt elke dag gereinigd en de handdoek wordt minimaal 2 keer per dag verschoond.

• De deuren, vensterbanken, boxen en het speelgoed wordt dagelijks nat afgenomen.

 

Slaapkamers

• Elke avond worden de bedden voor de volgende dag opgemaakt. Elk kind heeft zijn eigen kindgebonden beddengoed.

• De bedden staan netjes en overzichtelijk.

• De slaapkamers worden gelucht na het ochtenddutje en na het middagdutje.

• De dekentjes en lakentjes liggen in de eigen bak van het kind in de kast op de kamer.

• Elk kind heeft een eigen bedje, dit staan in het slaapschema op de deuren van de slaapkamers.

• De kinderen die zelf kunnen lopen, lopen samen met de pedagogisch medewerkster zelf naar slaapkamers.

• Tot 2 jaar mag het kind in het bovenste bed slapen. Gemiddeld genomen slapen de kinderen die nog niet kunnen lopen in het bovenste bed en de kinderen die lopen in het onderste bed. Oudere kinderen slapen op een rustbed van de PeuterPlusgroep.

• Kinderen die kunnen lopen, klimmen zelf met behulp van de ladder in bed.

 

Verschoningstafel

• Na elke verschoning aankleedkussen desinfecteren met spray en wegwerp handdoekjes.

• Na elke verschoning zorgvuldig de handen wassen met water en zeep.

• Voor een goede handhygiëne komt de crème uit een tube.

• We gebruiken voor elk kind een speciaal hoesje voor over de thermometer.

• De trap van de commode zoveel mogelijk gebruiken i.v.m. ergonomisch werken voor de pedagogisch medewerksters.

 

Keuken

• afspraak over gebruik van bepaalde (activiteiten)materialen’

spullen worden door de pedagogisch medewerkster zelf gepakt.

Er worden schorten gebruikt, zodat de kleding schoon kan blijven

Messen liggen achter op het aanrecht of worden hoog weggelegd.

Messen liggen helemaal achter in de lade

Kinderen maken alleen van de lage koud water kraan gebruik

 

Afspraken over warmwaterkraan

I.v.m. voorkoming van Legionella staat deze hoger dan 65 graden

• Er zijn alleen kinderen onder toezicht in de keuken.

• De pedagogisch medewerksters drinken alleen in de keuken (zonder kinderen) warme dranken.

 

Buitenterrein

• De pedagogisch medewerksters ruimen samen met de kinderen het buitenspeelgoed op.

• De fietsjes staan tijdens het binnen zijn tegen het hek of de muur van de buitenberging

• De pedagogisch medewerksters dragen zakdoekje bij zich, voor vieze neuzen.

• De pedagogisch medewerksters controleren voordat de kinderen naar buiten gaan of het hek goed gesloten is.

• We leren de kinderen aan dat het zand in en bij de zandbak hoort.

• We leren de kinderen om naast de zandbak en op het gras te fietsen.

• De pedagogisch medewerksters smeren de kinderen bij zon om de 2 uur in met zonnebrandcrème.

• Bij een sterke zon wordt het zonnescherm uitgetrokken en wordt er tussen 11.30 uur en 15.30 uur niet buiten gespeeld in de zon.