- Download deze foto  
 
 

Een dagje Duimelot

De dagindeling voor de kleinsten is veelal afhankelijk van de baby zelf. We hanteren het schema dat u thuis ook hanteert en we stemmen het af op hoe de baby de nacht heeft doorgebracht en hoe zijn/haar behoefte is voor die dag.

 

Emmi Pikler pedagogiek

Momenteel ben ik, Jeanine, bezig met de opleiding tot Pikler Pedagoog. Ik ben hiermee begonnen, omdat binnen de Pikler Pedagogiek veel aandacht is voor de vrije bewegingsontwikkeling. Dit spreekt ons zeer aan. Wij hebben de Pikler pedagogiek ingevoerd binnen onze opvang.

 

Wat houdt de vrije bewegingsontwikkeling in?

De volwassenen bereidt een veilige omgeving voor waarin het kind uit eigen initiatief actief kan bewegen en spelen. De baby wordt voorzien van een bewegingsruimte die altijd iets groter is dan wat hij nodig heeft en van speelgoed dat zijn onderzoeksdrang bevredigt.

Wij zorgen dat er binnen de Babydreumesgroep een grote speelruimte is, waar kinderen zelf op ontdekking kunnen gaan. De leidsters zijn op veilige afstand en observeren de kinderen.

Er wordt niet onnodig ingegrepen in zijn activiteiten, op geen enkele manier geholpen of gestimuleerd. Kinderen worden niet in posities gebracht waar zij zelf (nog) niet in of uit kunnen komen.

Een kind dat de kans krijgt in zijn eigen tempo te leren bewegen, onderzoeken en spelen, leert beter zitten, staan, spreken en denken dan een kind dat gestimuleerd of geholpen wordt in zijn ontwikkeling.

 

Betrouwbare relatie met de volwassene

De verzorgingsmomenten: maaltijden, verschonen, kleden, naar bed brengen bieden de mogelijkheid op regelmatig plezierig samenzijn met het kind.

De kwaliteit van de zorg wordt bepaald door de communicatie tussen de volwassene en het kind op deze momenten, waardoor het kind eerst leert anticiperen, dan kan participeren en uiteindelijk kan coöpereren in zijn eigen zorg.

Als een kind de kans krijgt in zijn eigen verzorging een actieve deelnemer te zijn in plaats van een passieve ontvanger, vergroot dit zijn gevoel van autonomie en zelfvertrouwen.

De vaste leidster van jullie kind, zal de gehele dag de verzorging en observatie voor haar rekening nemen.