- Download deze foto  
 
 

Voor de pedagogisch medewerksters bij Duimelot & Hand in Hand is de dagelijkse gang van zaken een vanzelfsprekend iets. Ouders kunnen echter wel eens vragen hebben, behoefte aan meer informatie en/of extra uitleg. De oudercommissie wil hierbij een adviserende rol vervullen. De exacte taakomschrijving en de afspraken die de oudercommissie met verschillende partijen heeft gemaakt staat omschreven in "Werkwijze oudercommissie". Klik hier voor de werkwijze.

Voor het uitgebreide regelement van de oudercommissie klikt u hier.

Wanneer u zelf zitting wilt nemen in de Oudercommissie, geef dan een mail aan onze voorzitter Marije Roelink of aan Jeanine Mulder info@duimelotzenderen.nl

De leden van de oudercommissie zijn:
Voorzitter Marije Roelink
Secretaris Marleen Wijnstra

Penningmeester Martijn Wintermans

Algemene leden: Peter Seinen, Anouk Slot-Koelen, Nico Pol, Rianne de Bruijn en Mariska Platenkamp.

 

Wanneer u hier klikt, ziet u de voorstelbrief van de oudercommissie
Op uitnodiging van de oudercommissie zijn een pedagogisch medewerkster van Duimelot en Jeanine, eigenaar, aanwezig bij vergaderingen.

Wanneer u iets heeft voor de oudercommissie, dan kunt u dat aan een van de leden doorgeven of in de brievenbus deponeren van de oudercommissie. Deze hangt bij ons in de hal.

 

Nieuws vanuit de Oudercommissie vindt u in de digitale nieuwsbrief "Duimelot Weetjes" onder het kopje Nieuws vanuit de Oudercommissie . De notulen van de oudercommissie vergaderingen worden geplaatst op OuderPortaal, ons digitale overdrachtsysteem voor ouders.