Hallo (aanstaande) ouders, grootouders en andere belangstellenden,

 

Fijn dat u onze website bezoekt. Via de mail kunnen we ook uw vraag beantwoorden.

Duimelot Zenderen biedt ruim 23 jaar kinderopvang aan, in Zenderen.

Onze visie is geïnspireerd op de pedagogiek van Emmi Pikler.

Wij gaan binnen al onze groepen uit van "het competente kind".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duimelot Zenderen heeft 3 dagopvanggroepen en 1 BSO groep.

Wij gaan alle dagen naar buiten. Onze buitenruimte is gekoppeld aan de buitenruimte van de basisschool of wij gaan heerlijk wandelen in het bos of gezellig naar verschillende speelveldjes in het mooie dorp Zenderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Baby groep voor kinderen van 0 tot ongeveer 15 maanden.

De Dreumes groep voor kinderen vanaf ongeveer 15 maand tot 2,5 jaar.

De Peuter groep voor kinderen van ongeveer 2,5 tot 4 jaar.

Buitenschoolse opvang voor kinderen vanaf 4 jaar.

 

Kinderopvang - kinderen op pedagogisch verantwoorde wijze in groepsverband tot ontwikkeling laten komen - is een vak.

 

Hechte kinderopvang bij Duimelot Zenderen.

De Duimelot Dames gaan Hand in Hand met u en uw kind!!!

 

Wij staan naast u, als ouders, in de opvoeding, de verzorging en begeleiding van uw kind.

Wij bieden bij Duimelot en Hand in Hand een optimale opvang- en opvoedingsomgeving voor kinderen.

 

 

Kinderdagverblijf Duimelot en Buitenschoolse Opvang Hand in Hand zijn samen een kleinschalige kinderopvangorganisatie in het kerkdorp Zenderen.

 

Duimelot Zenderen voor Hechte Kinderopvang.

 

Duimelot Zenderen biedt professionele, verantwoorde kinderopvang in een gemoedelijke, huiselijke sfeer. Binnen onze kinderopvang kunnen kinderen zich samen met leeftijdsgenootjes ontwikkelen in hun eigen tempo. Naast de gezinssituatie is dit een waardevolle opvoedingssituatie, waarbij zeker aandacht is voor het individuele kind.

 

Onze pedagogisch medewerksters zijn gekwalificeerd volgens de norm die geldt binnen de CAO Kinderopvang.

Binnen ons digitale overdrachtsysteem "Duimelot Ouderportaal" stellen de dames zich aan u voor. Met dit systeem maken we een Dagje Duimelot beter zichtbaar voor u als ouder(s), d.m.v. foto's van verschillende spel- en ontwikkelactiviteiten.

 

 

 

 

 

U bent altijd welkom om een keertje bij ons te komen kijken. Wanneer u eerst telefonisch een afspraak met ons maakt, dan reserveren wij tijd voor u in. Ook bestaat de mogelijkheid om 's avonds een keer te komen kijken.

 

Telefoonnummer 074-2666436 algemeen nummer

óf 06-18651013 (mobiel nummer van Jeanine Mulder)

 

Vriendelijke groet De Duimelot Dames.

Wij gaan Hand in Hand met u en uw kind.