Kinderdagverblijf Duimelot, al 20 jaar een begrip in Zenderen, Borne en omstreken, biedt tevens BSO onder de naam Buiten Schoolse Opvang “Hand in Hand”.

Een citaat van een van de ouders van Kinderdagverblijf Duimelot: “Wij hebben ons altijd zo veilig gevoeld bij Duimelot” en daarmee omarmen ouders en wij de kleinschaligheid , de huiselijkheid , de geborgenheid , de betrokkenheid en de veiligheid die wij wensen voor uw kind(eren) en u. Deze kernwaarden bieden wij ook binnen onze BSO.

 

Wanneer u het Pedagogisch Beleidsplan van PeuterPlus Duimelot & BSO Hand in Hand wilt inzien kunt u hier klikken

 

 

 

 

 

In ons pedagogisch beleidsplan wordt beschreven wat we doen als pedagogisch medewerker op de werkvloer, hoe we het doen en waarom we het zo doen. Wat in de RIE (Risico Inventarisatie & Evaluatie) omschreven staat t.a.v. gezondheid en veiligheid wordt hier niet omschreven, we volstaan met de mededeling dat we deze richtlijnen volgen. We hebben het in dit plan over het pedagogisch handelen, inrichting en voorwaarden scheppen.

In een gedegen pedagogisch beleidsplan hoort aandacht besteed te worden aan de volgende vier items:
* Emotionele veiligheid
* Sociale competentie
* Persoonlijke competentie
* Overdracht van normen en waarden

Wij gaan “Hand in Hand” met u en uw kind.