De Warme Overdracht.

 

De samenwerking met de basisschool van Zenderen wordt uitgebreid, daar nu alle kinderen die van Duimelot naar de St. Stephanusschool in Zenderen gaan, "warm worden overgedragen" met een Warme Overdracht. Wij ervaren dit als een zeer waardevolle aanvulling. Een mening van een ouder.

 

 

Mijn kind wordt 4. Tijd om naar de basisschool te gaan.

 

Van Duimelot kreeg ik een uitnodiging voor een ‘warme overdracht’. Dit houdt in dat ik een gesprek met de leidster (pedagogisch medewerkster) en de juf van groep 1 (leerkracht) heb gehad om de overgang naar de basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen. Door Duimelot is een "rapport" samengesteld waarin ons kind wordt beschreven. In dit rapport staat hoe ons kind door de Duimelot-medewerk(st)ers is ervaren, maar ook de verslagen naar aanleiding van eerdere observaties, het peutervolgsysteem en het huidige ontwikkelingsniveau.  Leuk om te lezen en op vele punten herkenbaar!

 

Ik heb het gesprek als zeer positief ervaren! Omdat dit verslag samen wordt doorgenomen en er veel ruimte voor inbreng en reactie is, heb ik het idee dat de leerkracht nu al weet wie ons kind is en hoe de leerkracht in en op bepaalde situaties kan reageren. Ook gaf de leerkracht aan dat er niet op basis van een papieren dossier gewerkt wordt, maar dat er echt wordt gekeken naar het kind. In eerste instantie was ik een beetje sceptisch over een ‘papieren dossier’ en het peutervolgsysteem, maar door deze ‘warme overdracht’ weet ik dat het is om in te spelen op het gevoel en niveau van het kind.

 

Kortom: een zeer positieve ervaring!!