Wij werken met het VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) programma Uk & Puk.

Uk & Puk is een totaalprogramma voor kindercentra van 0 tot 4 jaar waarbij de brede ontwikkeling speels, verrassend en heel natuurlijk wordt gestimuleerd in drie verschillende leeftijdsgroepen.

 Baby’s (0 tot 1,5 jr.) waarbij het programma zich richt op ervaring opdoen,

 Dreumesen (1,5 tot 2,5 jaar) waarbij ervaringen wordt uitgebreid en vaardigheden worden geoefend.

 Peuters (2,5 tot 4 jaar) waarbij vaardigheden worden toegepast en uitgebreid.

 

Uk & Puk organiseert activiteiten rondom tien thema’s. Deze thema’s komen uit de directe belevingswereld van jonge kinderen en spelen zich af in het hier en nu.

 

1. Welkom Puk!

2. Knuffels

3. Hatsjoe!

4. Hoera!

5. Wat heb jij aan vandaag?

6. Regen

7. Dit ben ik

8. Eet smakelijk!

9. Reuzen en kabouters

10. Oef, wat warm!

 

De eigen inbreng van het kind is het belangrijkste binnen elke activiteit.

De activiteiten zijn zo beschreven dat baby’s, dreumesen en peuters op hun eigen manier kunnen meedoen. Bijvoorbeeld bij de activiteit 'Schone kleren voor Puk', spelen de baby’s met kleren in een wasmand. Elke baby speelt op zijn eigen manier. De één voelt aan de verschillende stoffen, de ander gooit alles uit de wasmand en de volgende stopt het er weer in. Bij de peuters heeft Puk een grote rol in de activiteit. Puk heeft geknoeid, zijn kleren zijn vies. Er wordt een probleem geïntroduceerd en hoe lossen de peuters dat op? Uit de wasmand zoeken ze schone kleren voor Puk. Maar welke kleren passen? Wat is te groot en wat te klein?

 

Wij, als pedagogisch medewerksters, leren met Uk & Puk om Kansen te creëren (door gerichte activiteiten aan te bieden) en om Kansen te grijpen (door gebruik te maken van situaties en gebeurtenissen in dagelijkse routine).

Binnen Uk & Puk bieden wij individuele activiteiten aan, activiteiten in kleine groepjes van maximaal 3 kinderen en activiteiten in de grote groep.

Zo zijn in Uk & Puk de vier domeinen sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling, rekenprikkels en motorische ontwikkeling verwerkt.

Voor meer informatie kunnen jullie kijken op de onderstaande site.

http://www.pukenko.nl/web/Uk-Puk.htm?gclid=CNe72-KzgqgCFUOFDgod0E6hrQ