Wij als Kinderopvang Duimelot Zenderen zijn een Voorschoolse voorziening.

 

Binnen Plein Midden Twente zijn er diverse organisaties die zich richten op de leeftijdsgroep 0-4 jarigen. Een leeftijdsgroep die terug te vinden is in de verschillende dagopvang-organisaties, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen binnen het werkgebied van Plein Midden Twente. De wijze waarop de ondersteuning geregeld is, is niet uniform en sluit in veel gevallen niet naadloos aan bij de wijze waarop in het onderwijs een en ander is geregeld. Passend Onderwijs vraagt echter wel om afstemming met elkaar. Vanuit die achtergrond werkt PMT samen met de diverse gemeenten en de leidinggevenden van alle voorschoolse instanties aan de optimalisering van die aansluiting. De eerste stap daarbij is, dat alle organisaties werken vanuit de gedachte van de 1-zorgroute zoals die ook binnen het regulier onderwijs wordt gehanteerd. (link 1-zorgroute voorschoolse voorzieningen)

 

Omdat PMT werkzaam is binnen vier gemeenten vraagt dit om maatwerk welke per gemeente verschillend is.

Binnenkort treft u op deze pagina een beschrijving aan van de ontwikkelingen elke PMT - gemeente.

 

Gemeente Hengelo

Marga Fokkema en Anouk Damveld werken als intern pedagogisch begeleider (IPB’er) voor de kinderdagverblijven in de gemeente Hengelo.

Via deze link is meer informatie te downloaden.

 

De IPB-ers maken gebruik van aanmeldformulieren voor voorschoolse voorzieningen. Deze zijn hier te dowloaden.

 

Voor de instellingen binnen de gemeente Hengelo is een 1-zorgroute geschreven die specifiek op de Hengelose situatie van

toepassing is. De Hengelose 1-zorgroute (versie 20161101) is hier te dowloaden.