Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik mijzelf kort voor te stellen.
Mijn naam is Anouk Damveld, wonende te Diepenheim. Ik ben met ingang van augustus 2016 aangesteld als intern pedagogisch begeleider (IPB’er) binnen Plein Midden Twente voor de kinderopvanglocaties in Hengelo en Borne. Ik ben in het verleden als orthopedagoog verbonden geweest aan een psychologenpraktijk en ben het afgelopen drie kwart jaar werkzaam geweest binnen het Sloepje (speciaal onderwijs, locatie voor kleuters groep 1 en 2) en de Stapsteen (speciaal onderwijs, onderbouw).
Naast mijn werkzaamheden binnen Plein Midden Twente ben ik werkzaam als IPB’er binnen Spring! Peuterspeelzalen. De resterende twee dagen vervolg ik mijn werkzaamheden binnen de Stapsteen in Hengelo.
Mijn taken in de functie van intern pedagogisch begeleider zijn o.a.:
 Observeren van kinderen met opvallend gedrag op aanvraag van
pedagogisch medewerkers
 In kaart brengen van beschermende en belemmerende factoren en het formuleren van ontwikkelings- en ondersteuningsbehoeften van het kind. Van daaruit wordt samen bekeken hoe er het beste met dit kind handelingsgericht gewerkt kan worden.
 Adviseren in het bieden van ondersteuning aan kinderen zowel op kind- groeps- en pedagogisch medewerkster-niveau
 Adviseren en ondersteunen van ouders wanneer externe hulp en ondersteuning wenselijk is. Zo nodig zorgen voor een adequate doorverwijzing en/of inschakeling van de gemeentelijke toegang Jeugd en Gezin, het Steunpunt PMT , JGZ en andere instanties (Pento, Jarabee, Karakter)
 Vroegtijdig meedenken en adviseren wanneer er twijfels zijn over de haalbaarheid van de overstap naar regulier basisonderwijs. Onderhouden van contacten met de Intern Begeleider van de basisscholen.
 Actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de 1 zorgroute binnen de voorschoolse voorzieningen in relatie tot het Passend Onderwijs en de Transitie jeugdzorg
Ik zal op oproep van de leidsters beschikbaar zijn voor allerhande vragen rondom de kinderen binnen de kinderopvang. Dit kan betrekking hebben op het dagelijks handelen in de groep maar ook rondom de verwijzing van een kind naar de basisschool of externe instantie. We werken hierbij volgens een vaste structuur waarbij u als ouder altijd het eerste aanspreekpunt bent en dus altijd vanaf de start betrokken zult worden. Voor vragen hierover kunt u zich wenden tot de leidinggevende van de betreffende kinderopvang.
Wellicht tot ziens.
Groet Anouk Damveld
Telnr. 06 – 14 13 25 86
E-mail a.damveld@pleinmiddentwente.nl
Werkdagen ma-di-do

 

Kinderopvangtoeslag? Vraag het aan binnen drie maanden na start opvang.

Voor een indicatie in de netto kosten, kunt u kijken op www.kostenkinderopvang.nl

Ga voor meer informatie naar www.toeslagen.nl

U kunt een toeslag aanvragen met Mijn toeslagen. Hiervoor hebt u een DigiD en een burgerservicenummer/sofinummer nodig. Daarnaast ons LRK.

Kinderopvang duur? Zeker niet!

Het is een regelmatig terugkerend onderwerp: kinderopvang is duur. Maar is dat ook wel zo? En als dat dan duur is, wat krijgt u ervoor terug? Twee onderwerpen die we hier beter onder de loep nemen.

 

De kosten voor ouders

Ouders die werken, studeren of re-integreren hebben recht op kinderopvangtoeslag. Daardoor krijgen ouders een groot deel van de kosten van kinderopvang terug. De kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk, bij een lager inkomen krijgt u een grotere tegemoetkoming oplopend tot 90,7% bij het eerste kind en 93,3% bij twee of meer kinderen.

U betaalt als ouder door kinderopvangtoeslag netto fors minder dan op de factuur staat. Kinderopvang is daardoor veel minder duur dan u denkt. Een kinderopvangorganisatie bij u in de buurt maakt graag een proefberekening voor u of u kunt voor een proefberekening kijken op www.toeslagen.nl

 

Waaruit bestaat de uurprijs?

Kwaliteit is belangrijk in de kinderopvang. Daarom zijn er wetten en regels én heeft uw kinderopvangorganisatie verschillende maatregelen genomen die leiden tot kwalitatief hoogwaardige kinderopvang. Dat betekent dat de uurprijs van kinderopvang opgebouwd is uit verschillende kosten.

 

Waaruit is die kostprijs nu precies opgebouwd?

Bron: Brancherapport Kinderopvang

Het overgrote deel van de kosten wordt gevormd door personeelskosten. Kinderopvang is een arbeidsintensieve dienst. Per aantal kinderen is vastgesteld hoeveel pedagogisch medewerkers de kinderopvang verzorgen. Dit komt ook tot uiting in de uurprijs, de uurprijs is voor een groot deel ter dekking van de personeelskosten.

Een andere belangrijke kostenpost voor kinderopvang is de huisvesting. Gemiddeld is deze kostenpost zo’n 15 %, maar dit kan oplopen tot 20% van de kosten. Ook dit is een belangrijke kostencomponent die terugkomt in de uurprijs.

Voor kinderopvang moeten allerlei materialen gekocht worden en overige kosten worden betaald (van uitstapje tot voedsel, van elektriciteit tot verzekering). Gemiddeld is dit percentage 12 % van de kosten, maar varieert ook van 10 tot 15 %.

Kinderopvang is een innovatieve sector, waardoor ook ruimte nodig is voor investeringen en het aanleggen van reserves. Zo wordt de continuïteit gegarandeerd en wordt ook geïnvesteerd in de toekomst van uw kind. Deze reservebestemming wordt ook gebruikt om belangrijke materialen te vervangen en om te voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving.

 

Kinderopvang: een investering in uw kind!

Kwalitatief hoogwaardige kinderopvang bieden, dat is het doel van de kinderopvangsector. Ervoor zorgen dat een kind zich onbekommerd kan ontwikkelen, vriendjes en vriendinnetjes kan ontmoeten en voor u de combinatie tussen arbeid en zorg voor uw naasten mogelijk maken.

Kinderopvang biedt uw kind een ontwikkelingsstimulerende omgeving, een plezierig verblijf en een goede voorbereiding op de basisschool en het middelbaar onderwijs.

Dat is ook een investering waard!