Een ziek kind

Een kinderdagverblijf is niet berekend op de opvang van zieke kinderen. Ziekte is echter een rekbaar begrip waardoor soms discussies ontstaan of een kind met ziekteverschijnselen wel naar het kinderdagverblijf mag of thuis moet blijven. Bij de beslissing hierover zijn twee aspecten bepalend: namelijk het welbevinden van het zieke kind zelf en de gezondheid van de andere kinderen van de groep.

 

Welbevinden van het zieke kind

Een kind dat hoge koorts heeft, regelmatig overgeeft of pijn lijdt, zal zich niet prettig voelen in een groep. Het heeft behoefte aan rust, verzorging en extra aandacht en kan het beste in een huiselijke omgeving worden opgevangen. Daarentegen kan een kind met lichte ziekteverschijnselen zoals een snotneus of huiduitslag meestal wel meedoen in de groep. Het ongemak dat het van deze verschijnselen heeft hoeft op het kinderverblijf niet erger te zijn dan thuis.

 

Niet elke gedragsverandering wordt door ziekte veroorzaakt en het is ook niet de bedoeling dat wij als beroepskracht een diagnose gaan stellen. Het gaat erom dat wij beslissen of het kind op de groep kan blijven, of dat we de ouders moeten waarschuwen, of dat we misschien zelfs direct een arts moet inschakelen.

 

Koortsverlagende medicatie

Wij vragen u om uw kind géén koortsverlagende medicatie toe te dienen, wanneer dit niet op advies van uw huisarts is. Koorts heeft een functie, het onderdrukken van koorts, verlengt het ziekte proces. Wanneer het ziekte proces onder een dekmantel wordt gestopt, d.m.v. koortsverlagende middelen, kunnen wij geen goed beeld krijgen van het welbevinden van uw kind krijgen. Een kind kan wel veel zieker zijn, dan dat het laat zien. Binnen een groep kan dit gevaarlijk zijn.

 

Gezondheid van de andere kinderen

Bij enkele besmettelijke ziekten die ernstig kunnen verlopen mag het zieke kind niet naar het kinderdagverblijf komen, omdat dan het risico voor de andere kinderen en beroepskrachten om ook besmet te worden te groot is. Dit tijdelijk niet toelaten van zieke kinderen vanwege het besmettingsrisico voor anderen wordt 'wering' genoemd. Wering is alleen zinvol als besmetting van de andere kinderen nog niet heeft plaatsgevonden en niet op een andere manier te voorkomen is.

Informatie vanuit de GGD vindt u hier

www.ggdtwente.nl