Hallo (aanstaande) Ouders,

 

We hebben een aantal toestemmingsformulieren, waarvan we vragen of u ze in wilt vullen. Wanneer we geen ingevuld formulier van u hebben, dan hanteren we onderstaande regels. U kunt thuis het formulier invullen en aan ons geven. Tijdens oudergesprekken bestaat ook de mogelijkheid om het formulier in te vullen of vraag erom bij een van de pedagogisch medewerksters.

Toestemmingsverklaring foto's en video

Toestemmingsverklaring uitstapjes

Toestemmingsverklaring buikslapen

Toestemmingsverklaring medicatie

 

Zoals u kunt zien is onze website gevuld met leuke indrukken van wat we zoal doen op een dag. Wij maken foto's van de kinderen en plaatsen deze op onze website. Wanneer u hiertegen bezwaar maakt, dan kunt u dit aangeven via een mail naar info@duimelotzenderen.nl

 

We maken video opnamen om daarmee de interacties tussen de pedagogisch medewerksters en de kinderen vast te leggen. Deze opnames worden intern gebruikt om onze pedagogische kwaliteit te verhogen.

We kunnen ook gebruik maken van een video opname tijdens het 10 minuten gesprek. Dit om (beter) zicht te geven hoe uw kind zich manifisteert binnen een groep. Wanneer u hiertegen bezwaar maakt, dan kunt u dit aangeven via een mail naar info@duimelotzenderen.nl.

 

Voor een "kijkje achter de schermen" bij een "Dagje Duimelot" maken we video opname zodat, u als ouder, kunt zien wat we aan (Puk) activiteiten doen binnen een Dagje Duimelot. Deze video wordt op ouderavond aan ouders getoond. Exemplaren worden aan u, als ouders, verstrekt. Kinderen vinden het enorm leuk om zichzelf en hun vriendjes en vriendinnetjes thuis terug te kunnen zien. Wanneer u hiertegen bezwaar maakt, dan kunt u dit aangeven via een mail naar info@duimelotzenderen.nl.

 

Wij zullen er zorg voor dragen dat we alleen verantwoorde beelden tonen. T.a.v. de privacygevoeligheid: Noch Video’s noch foto’s zijn gericht via zoekmachines te vinden. Er wordt nl geen enkele referentie gemaakt naar namen van de kinderen die evt. op foto 's of video aanwezig zijn.

Jeanine Mulder