Vaak wordt er te vroeg begonnen met de “zindelijkheidstraining” – wat onnodige strijd en frustraties met zich mee brengt. In een kindertehuis in Boedapest is er onder leiding van kinderarts Emmi Pikler een heel andere benadering ontwikkeld. Kinderen worden er niet getraind, maar ze worden begeleid in het leren beheersen van hun sluitspieren. Dit gebeurt vanuit een opvoedingsstijl die twee aspecten centraal stelt: de eigen initiatieven en zelfwerkzaamheid van het kind als ook een verantwoordelijke, eenduidige opvoeding door de volwassene die de moed heeft om af te wachten, op het eigen initiatief van het kind te vertrouwen en deze –aangepast aan de eigenheid van het kind- te ondersteunen. Dit helpt kinderen om emotioneel gezond op te groeien. Lees meer

Tekst: Jantine Peters (een Nederlandse samenvatting van de Duitse uitgave “Afschied von der Windel. Die Kontrolle der Schliessmuskeln und die Enwicklung des kindlichen Selbtsbewusstseins” van Judit Falk und Maria Vincze – Pikler Gesellschaft Berlin, 2. Auflage, 2014)